Naskenujte IP port

Skenování portu od Server (172.16.5.201) do IP 178.250.1.67. Port scanner je aplikace určená k prověřování serveru nebo hostitele pro otevřené porty.

📱 Vstup


Loading...

Počkejte 60 sekund po předložit.

V počítačových sítích je port komunikačním koncovým bodem. Na úrovni softwaru je v rámci operačního systému port logická konstrukce, která identifikuje konkrétní proces nebo typ síťové služby. Porty jsou identifikovány pro každou kombinaci protokolu a adres pomocí 16bitových čísel bez znaménka, běžně známých jako číslo portu. Nejběžnější protokoly, které používají čísla portů, jsou Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP). Nmap (Network Mapper) je bezplatný a open-source síťový skener vytvořený Gordonem Lyonem (také známým pod svým pseudonymem Fjodor Vaskovich). Nmap se používá k objevování hostitelů a služeb v počítačové síti odesíláním paketů a analýzou odpovědí.

Co je skenování portů?

Skenování portů je technika průzkumu sítě určená k identifikaci portů, které jsou v počítači otevřené. Kromě toho mohou skenery portů také identifikovat aplikace naslouchající na konkrétních portech a operačním systému hostitele a reagovat na provoz specifickým způsobem. Například HTTP používá port 80, DNS používá port 53 a SSH používá port 22.

Jaké jsou výsledky skenování portů?

Výsledky skenování portů odhalují stav sítě nebo serveru. Existují tři kategorie, které mohou popsat výsledky skenování portů: otevřený port, uzavřený port a filtrovaný port.

Otevřený port: Otevřený port znamená, že cílový server nebo síť aktivně přijímá připojení nebo datagramy a odpověděl na naslouchající paket. Také to znamená, že se také používají služby používané pro skenování (obvykle TCP nebo UDP).

Uzavřený port: Uzavřený port znamená, že server nebo síť přijaly požadavek, ale na tomto portu „neposlouchá“ žádná služba. Uzavřený port je stále přístupný a lze jej použít k prokázání, že hostitel je na adrese IP. Správci IT by měli stále sledovat uzavřené porty, protože se mohou změnit na otevřené a potenciálně vytvořit zranitelnost. Také by měly být blokovány firewally, kde se stávají „filtrovanými“ porty.

Filtrovaný port: Filtrovaný port označuje, že paket požadavku byl odeslán, ale hostitel neodpověděl ani neposlouchal. To obvykle znamená, že paket požadavku je filtrován nebo blokován firewallem. Pokud paket nedorazí do cíle, útočník nemůže najít další informace. Filtrovaný port obvykle odpoví chybovou zprávou jako „Nelze získat přístup k cíli“ nebo „Žádná komunikace“.

Naskenujte IP port

Wikipedia : Síťový port(cs)

Síťový port je speciální číslo (0 až 65535), které slouží v počítačových sítích při komunikaci pomocí protokolů TCP a UDP k rozlišení aplikace v rámci počítače. Příklad: Server, který je používán k odesílání a přijímání elektronické pošty bude pravděpodobně poskytovat služby SMTP a POP3. Ty jsou na serveru obsluhovány rozdílnými procesy a čísla portů se použijí k rozlišení, která data patří jakému procesu. Obvykle je tomu tak, že SMTP server naslouchá na portu 25, zatímco POP3 na portu 110, avšak je možné nastavit úplně jiná čísla portů. Číslo portu můžeme zahlédnout i v URL adrese webové stránky. HTTP protokol používá implicitně port 80 a HTTPS port 443, avšak pokud použijeme tento URL zápis: http://www.priklad.com:8000/pokusnastranka, pokusí se webový prohlížeč kontaktovat HTTP server priklad.com na portu 8000. Dalším faktem je, že ne všechny protokoly z transportní vrstvy používají porty k rozlišení komunikace (například ICMP). V protokolech TCP a UDP obsahuje hlavička paketu číslo zdrojového a cílového portu (délka každého čísla je 16 bitů, takže v desítkové soustavě může nabývat hodnot 0–65535). Z pohledu uživatele je zdrojový port ten, který zásobník TCP/IP používá pro komunikaci s cílovým portem serveru. Číslo zdrojového portu je přidělováno náhodně procesem TCP (nebo UDP) a většinou je to číslo mezi 1 023 a 65 535. Ze strany serveru je to naopak – tento port se pro něj, při odesílání paketů k uživateli, stává portem cílovým.🔗 Síťový port ( cs )
🌐: منفذ (شبكات), Мрежов порт, Ip-port, Port (Protokoll), Port (computer networking), Puerto de red, درگاه (شبکه‌های رایانه‌ای), Portti (tietoliikenne), Port (logiciel), פורט (תקשורת), Porta (jaringan komputer), Porta (reti), ポート (コンピュータネットワーク), 포트 (컴퓨터 네트워킹), Port protokołu, Porta (redes de computadores), Port (rețea), Порт (компьютерные сети), Port (datorteknik), Port (ağ), Порт протоколу, 通訊埠,

Wikipedia : Nmap(cs)

Nmap (Network MAPer) je bezpečnostní skener portů vyvinutý Gordonem Lyonem (známý pod přezdívkou Fyodor nebo Fyodor Vaskovich). Primárně se tento nástroj používá k hledání hostitelských počítačů a služeb na počítačové síti, čili k vytvoření jakési "mapy" sítě. Aby Nmap mohl vykonávat tyto úkoly, odesílá na cílový počítač speciálně upravené pakety a poté analyzuje odpovědi. Na rozdíl od jiných jednoduchých skenerů portů, které pouze odesílají pakety v určité předdefinované časové periodě, Nmap počítá s různými stavy počítačové sítě (kolísání latence, zahlcením sítě, interference s cílovým strojem) během skenování. Díky obrovské komunitě uživatelů a přispěvatelů se Nmap stal více než jenom skenerem, který je schopen zjistit, zda je hostitelský počítač online či offline, a který zjistí, jaké porty jsou otevřené a jaké zavřené. Nmap je schopen odhalit operační systém cílového počítače, jména a verze služeb naslouchajících na portech, jak dlouho je cílový systém online, typy zařízení nebo přítomnost firewallu případně jeho pravidla. Nmap byl původně vyvinut pro skenování velkých sítí a proto zvláště v tomto segmentu vyniká nad ostatními skenery. Nmap je dostupný pro operační systémy Linux, Solaris, HP-UX, BSD, Windows, Mac OS X, SGI IRIX a AmigaOS. První verze byla vydána, spolu se zdrojovým kódem v září 1997 v magazínu Phrack.🔗 Nmap ( cs )
🌐: إن ماب, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, ان‌مپ, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap, Nmap,

📚 Komentář

Jazyky