Název hostitele

Název hostitele od Server (172.16.5.201) pro IP 88.101.58.206. Názvy hostitelů mohou připojit název domény systému DNS (Domain Name System), oddělené od štítku specifického pro hostitele podle období ("dot"). Ve druhé podobě se název hostitele nazývá také názvem domény.

📱 Vstup

 

Jaké je jméno hostitele?

V počítačových sítích je název hostitele (archaicky název uzlu) označení, které je přiřazeno zařízení připojenému k počítačové síti a které se používá k identifikaci zařízení v různých formách elektronické komunikace, jako je World Wide Web.

Název hostitele má obvykle dvě podoby. Jedním z nich je uživatelské jméno, může být jednoduše složeno z jednoho slova nebo fráze nebo strukturovaného jména. Další se používá pro přístup počítačů k Internetu, který je oddělen od štítku specifického pro hostitele tečkou („tečkou“) a tvoří tak plně kvalifikovaný název domény (FQDN). Názvy hostitelů, které zahrnují domény DNS, jsou často uloženy v systému názvů domén spolu s IP adresami hostitele, které představují, za účelem mapování názvu hostitele na adresu nebo obráceného procesu.

Proč musím pro svůj počítač nastavit název hostitele?

Název hostitele počítače je název, který běží v síti. Nastavením názvu hostitele pro počítač lze tento počítač odlišit od ostatních zařízení v síti LAN, takže při vzájemném přístupu bude snazší najít odpovídající zařízení. Je však třeba poznamenat, že název hostitele počítače lze libovolně upravit.

Jak zkontrolovat název hostitele mého počítače?

Metoda 1: Zobrazení názvu hostitele počítače ze systému a zabezpečení

 • Otevřete ovládací panel, vyberte Systém a zabezpečení a otevřete jej.
 • V části Systém klikněte na Zobrazit název počítače.
 • Název tohoto počítače můžete vidět v Systémových informacích.

Metoda 2: Pomocí příkazu zobrazte název hostitele počítače

 • Vyhledejte cmd ve vyhledávacím poli Windows nebo stiskněte Win+R a zadejte cmd pro otevření příkazového řádku.
 • Do příkazového řádku zadejte název hostitele a poté stisknutím klávesy Enter zobrazte název hostitele.
  Nebo zadejte ipconfig/all do příkazového řádku a stisknutím klávesy Enter zobrazte název hostitele.

Jak změnit název hostitele mého počítače?

 • Otevřete ovládací panel, vyberte Systém a zabezpečení a otevřete jej.
 • V části Systém klikněte na Zobrazit název počítače.
 • Kliknutím na Přejmenovat tento počítač v části Systémové informace otevřete nové okno.
 • Zadejte nový název počítače a kliknutím na tlačítko Další restartujte počítač. Vše je hotovo.
ping IP

Wikipedia : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Komentář

Jazyky