Vyhledávání jmenného serveru

Vyhledávání jmenného serveru od Server (172.16.5.201) pro IP 161.123.171.69. Názevový server je počítačová aplikace, která implementuje síťovou službu pro poskytování odpovědí na dotazy proti adresářové službě.

📱 Vstup

Co je jmenný server?

Jmenný server je počítačová aplikace, která implementuje síťovou službu pro poskytování odpovědí na dotazy na adresářovou službu. Převádí často lidsky smysluplný, textový identifikátor na vnitřní systémový, často číselný identifikační nebo adresovací komponent. Tuto službu provádí server jako odpověď na požadavek protokolu služby.

Server DNS (Domain Name System) je nejznámějším jmenným serverem. Nejdůležitější funkcí serverů DNS je překlad (rozlišení) lidsky zapamatovatelných doménových jmen a názvů hostitelů na odpovídající číselné adresy internetového protokolu (IP), které se používají k identifikaci a lokalizaci počítačových systémů a zdrojů na internetu.

Co dělá vyhledávání na jmenném serveru?

Jmenný server je základní součástí systému názvů domén, který obsahuje obrovské informace, jako je název domény a IP adresa. Používá DNS záznamy k překladu známých doménových jmen na číselné IP adresy, takže uživatelům stačí zadat URL a jmenný server informuje prohlížeč, kde se webová stránka nachází, a načte požadovanou stránku bez složitých IP adres.

Jak mohu zadat dotaz na jmenný server webové stránky?

Otevřete příkazový řádek tak, že navštívíte vyhledávací panel a napíšete „cmd“. Zobrazí se černé okno, ve kterém musíte zadat „nslookup IP address“. Zkontrolujte výsledky a získejte server a adresu.

Name Server

Wikipedia : Name server(en)

A name server refers to the server component of the Domain Name System (DNS), one of the two principal namespaces of the Internet. The most important function of DNS servers is the translation (resolution) of human-memorable domain names (example.com) and hostnames into the corresponding numeric Internet Protocol (IP) addresses (93.184.216.34), the second principal name space of the Internet which is used to identify and locate computer systems and resources on the Internet.

Although it is typically used in reference to DNS, the term name server may also be used for any computer application that implements a network service for providing responses to queries against a directory service which translates an often humanly meaningful, text-based identifier to a system-internal, often numeric identification or addressing component. This service is performed by the server in response to a service protocol request.

Domain Name Server

The Internet maintains two principal namespaces: the domain name hierarchy and the IP address system. The Domain Name System maintains the domain namespace and provides translation services

...🔗 Name server ( en )
🌐: خادم الأسماء, Domain Name System#Nameserver, Servidor de nombres, سرور نام, DNSサーバ, 네임 서버, Pelayan nama, DNS-сервер, Ad sunucusu, DNS-сервер, Máy chủ tên miền, 名称服务器,

📚 Komentář

Jazyky